International Language Training Center

Școala de limbi europene
9.40 0 recenzii
Despre International Language Training Center

În procesul de învăţare la ILTC este utilizată metoda comunicativă, care dezvoltă armonios toate competenţele lingvistice de bază: vorbirea scrisă şi orală, citirea şi înţelegerea unei limbi străine după auz.

Metoda comunicativă are drept scop dezvoltarea competenţelor de vorbire curentă în timpul actului de comunicarei, acentul fiind pus pe cunoştinţe şi deprinderi necesare în viaţă. Simularea unor situaţii reale în timpul orelor de studiu contribuie la consolidarea cunoştinţelor însuşite şi la dobîndirea unei experienţe pozitive în utilizarea limbii străine.

O trăsătură specifică a metodei comunicative este aceea că profesorul, chiar de la bun început, nu vorbeşte cu studenţii în limba lor maternă, iar aceştia sînt nevoiţi să comunice doar în limba de studiu aleasă. Astfel este creat mediul lingvistic necesar, în care studenţii „plonjează” în timpul orelor, fapt care le permite acestora să depăşească cu succes barierele lingvistice.

Site-ul oficial al școlii

www.iltc.md
  • Deja 0 persoane s-au înscris la o oră gratuită cu ajutorul catalogului GuideLang.md
  • 11 vizualizări a paginii școlii „International Language Training Center” astăzi